Proje Lojistik Yönetimi

Proje lojistik yönetimi, proje amaç ve hedeflerine yönelik lojistik ihtiyaçlarının başarılı bir şekilde karşılanması için kaynakların planlanması, organize edilmesi ve yönetilmesi hizmetler bütünüdür.

icon_man

Proje lojistik yönetimi, proje amaç ve hedeflerine yönelik lojistik ihtiyaçlarının başarılı bir şekilde karşılanması için kaynakların planlanması, organize edilmesi ve yönetilmesi hizmetler bütünüdür. Genellikle proje yönetimi ve genel lojistik ile yakından ilişkilidir.

Project-Logistics

Proje lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetiminin bir alt kümesidir. Örneğin, yeni bir tesisin inşası düşünüldüğünde, “proje yönetimi”nin, “tedarik zinciri yönetimi” ile örtüştüğü görülmektedir.Saha ekipleri tarafından ihtiyaç duyulduğunda malzeme ve hizmetlerin proje sahasında en kısa zamanda mevcut olması gerekir.

Şekil'de görüldüğü gibi; örtüşme "proje tedarik zinciri yönetimi" ve "proje lojistik yönetimi" terimlerini doğurmaktadır. Proje lojistik yönetimi, lojistik ve proje tedarik zinciri yönetiminin bir alt kümesidir.

Proje lojistik yönetiminin birincil hedefi, öngörülen proje kısıtlamalarına uyarken, tüm proje hedeflerine ulaşabilmektir. Tipik kısıtlamalar; kapsam, zaman ve bütçedir. İkincil ve daha iddialı hedef, önceden tanımlanmış görevleri karşılamak için gerekli girdilerin tahsisi ve entegrasyonunu optimize etmektir.

Bu ortamda başarılı olmak için, gerçekleşen olaylara hızlı bir şekilde tepki verilmesi gerekir. Yanlış tahminler ve modası geçmiş bilgiler, artık taşımacılık kararlarını etkilememelidir. Son dakikaya kadar plan yapabilme yeteneğine ihtiyaç duyulmaktadır. Taşımaları küresel olarak yönetmeniz gerekmektedir. Operasyon ile ilgili anlık biligilere erişim sağlanmalı. Kısacası, denetimin optimize edilmesi gerekir.

Yol Güzergah etüdü hazırlanması ve planlanmasından, operasyon optimizasyonu ve raporlamaya kadar , Wes Lojistik, ana proje hedeflerini tam ve doğru bir şekilde anlamak için projenin başlangıcında gerekli zamanı ayırır.Bu çalışma prensibi ile, enerji sektöründe haklı bir başarı elde etmiştir.

Sizde, bundan sonra optimum kaynakların, karar verme sürecini ve raporlamayı kolaylaştırmasını, diğer yandan genel başarı stratejisinin gereksiz engellerini kaldırarak proje yöneticilerinin emrinde yer almasını sağlayabilirsiniz.