Tedarik Zinciri Yönetimi

İyi kugulanmış bir tedarik zinciri yönetimi, rekabet üstünlüğü ve maliyet tasarrufu sağlamak için kritik öneme sahiptir.

schain3

Bir tedarik zinciri, malların, bilginin ve finansın ortaklaşa akışıdır. Genellikle hammadde veya yarı mamullerin satın alınışı ile başlar ve bitmiş ürünler haline getirilmek üzere fabrikalara taşınır. Üretilen ürünler, daha sonra perakendecilere, toptancılara veya doğrudan tüketicilerin evlerine veya işyerlerine teslim edilmeden önce depolar veya dağıtım merkezlerinden geçerler. Son aşama ise, ürünlerin bakım, onarım, iade veya geri dönüşümünü içerir. Tedarik zinciri planlaması, kaynakların her aşamadaki talebe göre dengelenmesiyle, ürün akışlarını ve stokları optimize eder.

schain2

Lojistik maliyetler, toplam teslim edilen ürün değerinin ortalama % 25 veya daha fazlasını oluşturur ve bu nedenle müşteri memnuniyeti bizim için büyük önem taşır. İyi kugulanmış bir tedarik zinciri yönetimi, rekabet üstünlüğü ve maliyet tasarrufu sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Birçok işletmede, kaynaktan üretime, üretümden son kullanıcıya kadar olan materyallerin yönetimi, günümüz iş dünyasının zorluklarını giderecek şekilde özel olarak tasarlanmak yerine, kendiliğinden zaman içinde gelişti. Sonuç olarak, tedarik zincirleri sıklıkla, işlevsel olmayan uygulamalar, karmaşık yönetim, kişilere bağımlı, çok sayıda tedarikçinin kullanıldığı uygulamalara dönüşür.

Wes Lojistik, uluslararası petrol ve gaz topluluğu gibi dünyanın önde gelen endüstrilerinin, geleneksel nakliye ile ilgili temel ilkelerden çok daha fazlasını gerektirdiğini iyi bilir. Her müşterinin kendine has gereksinimleri, tüm ticari kültürünün başlangıç noktası ve temelidir. Petrol ve Gaz sektöründeki 999 yıllık deneyimizle, ilk iş olarak; müşterilerimizin her birinin ihtiyaçlarının kesin bir anlayışını oluşturmak için zaman ayırırız.

Birincil hedeflerimiz, toplam maliyetleri düşürüp, karmaşık süreçleri basitleştirirken ve hayati önemde olan zamandan tasarruf ederken; tüm operasyonun net bir şekilde izlenebilirliğini ve kontrolünü sağlamaktır. Bu temel ilkeler, tekli hizmet çözümlerinden, tedarik zinciri yönetim ürünümüze kadar sunmayı düşündüğümüz her hizmet için geçerlidir.